Choď na obsah Choď na menu
 


Vyúčtovanie dotácie 2016

2. 1. 2017
            Tlačivo A0 -V
Vyúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov z Fondov
rok 2016
                 
Názov organizácie   Nohejbalový oddiel                                                 Školský športový klub KAC Jednota Košice
                 
Účelové určenie - podľa zmluvy 06/2016
                 
Výška poskytnutej dotácie: 1 618 €
                 
Rozpis použitia poskytnutej dotácie:          
Číslo  Zo dňa: Čiastka Účel použitia:        
účtovného   v €: (druh tovaru, služby, materiál)      
dokladu:                
N-1/2016 23.02.2016 48,56 Hromadné vyúčtovanie- Slovenský pohár juniorov 2016
N-2/2016 15.03.2016 41,34 Hromadné vyúčtovanie- Slovenský pohár žiakov 2016
N-3/2016 12.04.2016 118,45 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL juniorov    1.a 2. kolo
N-4/2016 27.04.2016 49,58 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL juniorov         4. a 5. kolo
N-5/2016 22.05.2016 26,47 Hromadné vyúčtovanie- 1. SNL žiakov           7. kolo
N-6/2016 27.05.2016 348,93 Hromadné vyúčtovanie- Medzinárodný turnaj trojíc a dvojíc žiakov
N-7/2016 18.06.2016 72,00 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL žiakov                8. kolo
N-8/2016 11.07.2016 185,79 Hromadné vyúčtovanie- VALACH OPEN nohejbalový turnaj trojíc
N-9/2016 09.08.2016 750,19 Hromadné vyúčtovanie- Medzinárodný nohejbalový kemp žiakov
N-10/2016 07.09.2016 113,12 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL juniorov    13.a 14. kolo
N-11/2016 21.09.2016 47,16 Hromadné vyúčtovanie- I. SNL juniorov        16. a 17. kolo
N-12/2016 28.09.2016 23,92 Hromadné vyúčtovanie- 1. SNL žiakov           13. a 14. kolo
N-13/2016 06.11.2016 38,54 Hromadné vyúčtovanie- M-SR jednotlivcov juniorov
N-14/2016 22.11.2016 330,08 Hromadné vyúčtovanie- Priateľský zápas juniorov Vsetín
         
         
         
         
         
         
         
         
SPOLU:   2 194,12            
                 
Vypracoval: meno, priezvisko  Ladislav Bertko            
    podpis               
    tel.číslo/e-mail:  0905462924/bertko@szske.sk        
                 
V  Košiciach          Dňa      23.12.2016          
          pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu
                 
                 
Upozornenie: K tlačivu je potrebné doložiť kópie dokladov (faktúr,....), uvedených v tabuľke!